Hurihuri, keukeu, e noho, whakarongo.
Whakarongo ki te oi tupua,
Whakarongo ki te oi tawhito,
Tupua nuku, tupua rangi,
Tupua noa iho, tupua noa ake,
Tupua-a-tinitini, tupua-a-manomano
Tupua aro ki waho...

Kii Tahi Nursery & Land Care is a wholly owned and operated company of Ngaa Rauru Kiitahi Iwi of South Taranaki.

Kii Tahi was established in 2001 under a Local Level Solutions program run by Te Puni Kokiri. Kii Tahi is situated on Wai-o-Turi Marae land in Patea, and has satellite nurseries at Pakaraka Marae, Maxwell and Taipake Marae, Kai Iwi.